Wat is GLO?
Embleem
Afrikaanse Artikels
Praat met ons
Kopkrapper (Bybelvrae)
Kolossense
Kolossense II
Aftrek
Klankopnames tuisblad
Other

Ons Embleem


GLO Logo.JPG

Ons Embleem

 

1. Die Bybel as Basis. Ons is fundamenteel. Alles wat ons GLO, is gegrond op die Bybel as God se onfeilbare Woord. Ons erken geen reg om die Bybel te vergeestelik of deur watter metode ook al iets anders te laat sê as wat die normale interpretasie verlang nie - vandaar die Bybel as basis.

2. Die Kliptafels van die wet. Die wet is ‘n groot waarheid en beslaan ‘n baie groot deel van die Bybel. Tog verteenwoordig dit ‘n ander dispensasie wat duidelik nie die opdrag en norm vir vandag is nie. Ons kan en sal egter steeds lesse daaruit leer.

3. Die Koninkrykskroon. Die koninkryk op aarde is die vooruitsig van mense in die grootste deel van die Bybel, maar die hoop van ons bedeling is die hemel. Dit is 'n ingewortelde, oorgelewerde vroomheidskultuur by die meeste Afrikaners dat God regeer en dat Hy bepaal wat elke dag in ons lewens gaan gebeur. Ons moet die Skrifte ondersoek om te bepaal of dit inderdaad so is.

4. Die kruisevangelie. Die kruis staan vir genade en die onverwelklike hemelse hoop; dit is uitgelig om die uitsonderlike prominensie vir vandag te beklemtoon. Dit staan op ‘n donker agtergrond, want dit is nooit in vorige bedelings geken nie. Genade heers in hierdie bedeling en nie die wet of die koninkryk nie (Rom. 5:20,21). Watter evangelie het die twaalf tydens die aardse bediening van Jesus verkondig? Het hulle vir die mense gesê dat Jesus aan die kruis gaan sterf vir hulle sondes? Nee, hulle het niks daarvan begryp nie (Luk. 18: 31- 34). Die kruisevangelie is dus 'n unieke Godgegewe gawe vir die bedeling van Genade.

5. Die sirkel simboliseer die ewigheid en die volledigheid van die geopenbaarde Woord.