Wat is GLO?
Embleem
Afrikaanse Artikels
Praat met ons
Kopkrapper (Bybelvrae)
Kolossense
Kolossense II
Aftrek
Klankopnames tuisblad
Other

Praat met ons

Welkom by ons boodskap-blad. Stuur vir ons 'n e-pos boodskap met enige kommentaar of navraag en ons antwoord so gou as moontlik. Dui assebief aan of jy elke tweede week 'n Bybelstudie-vraag per e-pos wil ontvang. Die oplossing word dan drie dae later uitgestuur. Hierdie diens word die kopkrapper genoem.

Forum vir GLO

Phone: 082 464 1337
E-Mail: reg@bybelglo.com

Professional Associates:

Name:
Title:E-mail us by filling out the form below:

Name:
E-Mail:  
Comments: