Wat is GLO?
Embleem
Afrikaanse Artikels
Praat met ons
Kopkrapper (Bybelvrae)
Kolossense
Kolossense II
Aftrek
Klankopnames tuisblad
Other

Die Lering van God se Genade

GLO Logo-Kl.JPG

  GLO


Glo staan vir Genade, Lering en Ondersteuning. Toe die tronkbewaarder wou weet wat hy moes doen, het hy gehoor: "Glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word" (Hand. 16:31). Toe Nikodemus hoor dat hy weergebore moes word, het hy verwonderd gevra: "Hoe kan hierdie dinge gebeur?" Toe antwoord Jesus Hom: "Soos Moses die slang in die woestyn verhoog het, so moet die Seun van die mens verhoog word, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê" Joh. 3:14,15.


Genade


In volume beslaan Paulus se briewe 30% van die Nuwe Testament. Tog gebruik hy die woord "genade" drie keer meer as wat dit in die res van die Nuwe Testament voorkom. Waarom? Hy gee self die antwoord: "En hulle word deur sy genade verniet geregverdig deur die verlossing wat daar in Christus Jesus is" (Rom. 3:24). "Sodat ook die genade kan heers deur die geregtigheid tot die ewige lewe ..." (Rom. 5:21). "Deur die genade van God is ek wat ek is" (I Kor. 15:10). "Die bediening van die genade van God wat aan my gegee is vir julle" (Ef. 3:2). "Ek verwerp nie die genade van God nie; want as daar geregtigheid deur die wet is, dan het Christus tevergeefs gesterf" (Gal. 2:21).


Lering


Die evangelie moet aangehoor, verstaan en geglo word. Die Bybel moet vir elke Christen 'n anker van die siel wees. 'n Christen se geloofsekerheid en verseëling gaan oor kennis en geloof in die Woord van die waarheid (Ef. 1:13). Die volle Wapenrusting wat ons moet aantrek om staande te bly teen die bose en ons roeping te vervul, gaan in eerste en laaste instansie oor die kennis van die Woord. Dit begin met "lendene met die waarheid omgord" en eindig met "die swaard van die Gees - dit is die Woord van God" (Ef. 6:13-17). Ef. 4:13 vermaan ons om te kom tot "die volle kennis van die Seun van God, tot 'n volwasse man, tot die mate van die volle grootte van Christus."


Ondersteuning


Christene is soos die speke van 'n wiel. Hoe nader hulle aan die Sentrum van hulle geloof kom, hoe nader is hulle ook aan mekaar. Wat is die sin van ons bestaan as Christene? Goed, ons moet God verheerlik, maar hoe doen ons dit? Deur almal sover moontlik tot die geloof te bring en op te bou in die Liggaam van Christus (Ef. 4:12,13). Baie Christene besef nie wat alles van hulle verwag word om mede-gelowiges te ondersteun nie. "Beklee julle dan as uitverkorenes van God, heiliges en geliefdes, met innerlike ontferming, goedertierenheid, nederigheid, sagmoedigheid, lankmoedigheid. Verdra mekaar (dra mekaar hoog) en vergewe mekaar as die een teen die ander 'n klag het" (Kol. 3:12,13).


 
Counters for 1014368
coWnter 1.0 User Info

You have the following counters: Summary

Logout


Create new counter